Wat doet de Dorpsmanager Bussum?


De Dorpsmanager Bussum houdt zich bezig met het verbeteren van de

winkelbezetting in het winkelhart van Bussum en de aanloopstraten naar het

winkelhart. Tevens doet zij beleidsvoorstellen naar de gemeente

Bussum op het gebied van interpretatie van bestemmingsplannen teneinde

mogelijke barrières bij het invullen van lege panden te slechten.

Ook doet de Dorpsmanager voorstellen om met behulp van kleinschalige

straatinterventies de aantrekkelijkheid van straten en pleinen te vergroten.


Wat doet de Dorpsmanager niet?

Stedelijke herinrichtingsvraagstukken als Scapinoterrein, Bensdorp en Mariënburg.

Standpunten innemen terzake stedebouwkundige en herinrichtingsvraagstukken

Taken vervullen die niet passen in de doelstelling van Stichting Pro Bussum.


Is Dorpsmanager een fulltime job?

Het gaat om een functie voor 20 uur per week. Als Ellen van Vossen andere activiteiten doet die dicht

liggen bij het werk dat ze nu doet, maar niet passen in haar rol als Dorpsmanager, dan zal ze dat op

persoonlijke titel doen.


Lees hier het Jaaroverzicht 2014 van de Dorpsmanager Bussum.

Stichting Pro Bussum

Brinklaan 75A, 1403 ER Bussum

info@probussum.nl

Ellen van Vossen

index.html